Η Ένωση απέστειλε επιστολή στο Δήμαρχο Ωρωπού διαμαρτυρόμενη για τους όρους  της διακήρυξης που μειώνουν τον ανταγωνισμό