Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τη Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου  που αναφέρεται  στο κόστος αναπαραγωγής των τευχών δημοπράτησης για διαγωνισμό της 01.03.2016