Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε διαμαρτυρία στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη, για το κλείδωμα του Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ζητώντας ταυτόχρονα να υπογραφούν οι συμβάσεις όλων των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα αυτό