Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία στο ΔΣ της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσει ως προμήθεια