Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία ζητώντας τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης των ζημιών του λιμένα της Κω σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού ουδόλως δικαιολογείται η σύντμηση των προσθεσμιών δημοσίευσης της διακήρυξης και οι εργοληπικές επιχειρήσεις δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας.