Η  Ένωση με  επιστολή της  προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  διαμαρτύρεται  για την καθυστέρηση πληρωμών έργων του ΕΣΠΑ και ζητά  να δοθούν όλες οι απαραίτητες  οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαβίβαση των πιστώσεων στους αντίστοιχους  φορείς που θα οδηγήσουν στην αποπληρωμή των εκτελεσμένων εργασιών των εργοληπτών δημοσίων έργων.