Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ διαμαρτυρόμενη για την επιβολή κράτησης 2,5%ο υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων,  ζητώντας  ταυτόχρονα απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα