Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία στο Δήμο Νέας Ιωνίας, γιατί έχει προστεθεί επιπλέον διευκρινιστικός όρος στις διακηρύξεις και ζητά την απαλοιφή της συγκεκριμένης παραγράφου από τις διακηρύξεις που θα δημοσιευτούν εφεξής