Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατί σε δύο διαγωνισμούς προμηθειών που έχει προκηρύξει, επισημαίνει ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί τη σύμβαση χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης