Η Ένωση με επιστολή της προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών ζητά την επαναδημοπράτηση της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων