Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη,  με την οποία ζητά τη δημοπράτηση έργου 6.600.000 ευρώ με ανοικτές διαδικασίες και όχι με προσκλήσεις μεταξύ περιορισμένου αριθμού  εργοληπτικών επιχειρήσεων