Η  Ένωση διαμαρτύρεται, γιατί στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση, λειτουργία, επισκευή και επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων -Ο Νεομάρτυς Γεώργιος, δεν καλούνται προς συμμετοχή πιστοποιημένες  εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ