Η Ένωση, κατόπιν αιτήματος μέλους της, απέστειλε διαμαρτυρία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το διαγωνισμό με τίτλο ” Διαμόρφωση χώρων στο 2ο υπόγειο του κτιρίου Δεριγνύ” που προκηρύσσεται ως προμήθεια και όχι ως έργο