Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Οργανισμό Λιμένων Κέρκυρας  για εσφαλμένο προϋπολογισμό στη   μελέτη του  έργου, που πρόκειται να δημοπρατηθεί την  26.04.2016