Μετά από διαμαρτυρία μελών, η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Λαμιέων κοινοποιούμενη στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τη δημοπράτηση έργου ως προμήθεια.