Η  Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία  προς  το  Ταμείο Εθνικού Στόλου για το  διαγωνισμό για την εκτέλεση  οικοδομικών εργασιών επισκευής κτιρίων ΤΕΣ, που πρόκειται να λάβει χώρα την 17-6-2014, χωρίς τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ