Η Ένωση διαμαρτύρεται προς το Ναύσταθμο Σαλαμίνας για τη στρέβλωση των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας των δημοσίων έργων  στις διακηρύξεις   για την ανάδειξη αναδόχων για την κατασκευή των έργων  με τίτλους : «Μόνωση οροφής συνεργείου ΟΤΟ MELARA, ΝΣ/ΔΝΟ» και  «Αντικατάσταση στέγης συνεργείου Εκπαιδευτικών Ναρκών Τμήματος Υφάλων Όπλων ΝΣ/ΔΝΟ» , προϋπολογισμού 24.500  και 50.000 ευρώ.