Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Αλίμου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου” γιατί στη διακήρυξη περιλαμβάνονται επιπλέον όροι που περιορίζουν τη συμμετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων.