Η Ένωση απέστειλε επιστολή  στο Δήμο Σπάρτης  διαμαρτυρόμενη για χρέωση των τευχών δημοπράτησης σε υπερβολικό κόστος