Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο & τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ με την οποία διαμαρτύρεται για τη μη εμφάνιση των στοιχείων των Μελών της στα Μητρώα Εργοληπτών Δημοσίων Έργων στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου και ζητά την άμεση διευθέτηση του θέματος