Η Ένωση απέστειλε έγγραφό της στη ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ ζητώντας άμεση λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της που δραστηριοποιούνται στο Νομό Φωκίδας εξαιτίας της υπολειτουργίας των τοπικών γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ