Η Ένωση απέστειλε έγγραφο στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μόνιμων Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού “ΟΣΜΑΝ” για το διαγωνισμό που πρόκειται να διενεργήσει την 21.02.2014 ζητώντας να προβεί σε ορθή επανάληψη της διακήρυξης απαλείφοντας τους καταχρηστικούς όρους και καλώντας τις προβλεπόμενες τάξεις του ΜΕΕΠ.

Εδώ η επιστολή.