Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία στο Δήμο  Αγίας  Βαρβάρας Αττικής, γιατί στους προϋπολογισμούς  δύο έργων, που πρόκειται να δημοπρατήσει   την 16η Ιουλίου, δεν έχει προσθέσει το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους τους αναδόχου