Η Ένωση μετά απο έγγραφη διαμαρτυρία μέλους της, απέστειλε επιστολή προς  τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τη διάθεση τευχών δημοπράτησης με υψηλό τίμημα και χωρίς την εκδοση απόδειξης