Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την ΠΟΛ 1163/2016, η οποία ρυθμίζει το σημαντικό θέμα της διακοπής των εργασιών των φορολογουμένων (φυσικών και νομικών προσώπων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους