Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, κ. Στράτος Σιμόπουλος, διευκρινίζει θέματα που αφορούν τη διαδικασία Έγκρισης Μηχανημάτων Έργων που έχουν εισαχθεί ή κατασκευαστεί στην Χώρα μας πριν απο την 25/6/2010