Ο ΟΛΠ καλεί τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 1ο στάδιο (προεπιλογή) για την ανάδειξη αναδόχου για την επέκταση του επιβατικού Λιμένα.

Τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται εδώ