Η “ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ” έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση 11 αιολικών πάρκων της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 10 ημέρες.

Τα μέλη μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να στείλουν παρατηρήσεις στην Ένωση