Η ΕΑΑΔΗΣΥ απηύθυνε επιστολή με θέμα “Διαβούλευση στο σχέδιο εθνικής στρατηγικής στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων και στο σχετικό σχέδιο δράσης.

Το σχετικό κείμενο μπορείτε να το δείτε εδώ.