Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4504 Β/2016 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας σύμφωνα με την οποία , εκτός των άλλων, διατυπώνεται ότι “Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας οι οποίες κατά την έκδοση τοης παρούσας δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης”

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ΦΕΚ δημοσιεύτηκε την 30.12.2016