Δημοσιεύτηκε στις 6 Μαίου 2014 και τέθηκε και τυπικά σε ισχύ η οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ταυτόχρονα άρχισε να μετρά ο χρόνος για τις προθεσμίες εφαρμογής της. Αναλυτικότερα για αυτήν έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωση.

Το πλήρες κείμενο στα ελληνικά μπορείτε να το δείτε εδώ :

   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0055&from=EN