Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια ενημέρωσε την ΠΕΔΜΕΔΕ για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του τμήματος II  της σιδηροδρομικής σύνδεσης πΓΔΜ – Βουλγαρίας (ανατολικό τμήμα Διαδρόμου VIII) από δημόσια εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών πΓΔΜ. Ως προθεσμία για την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων έχει τεθεί η 26η Σεπτεμβρίου 2018 (τοπική ώρα 12.00).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.