Το  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε  ότι   δημιουργήθηκε  η  νέα  διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2014-2020 www.espa.gr

Ορισμένα από τα νέα  χαρακτηριστικά της πύλης αποτελούν οι εξειδικευμένες αναζητήσεις για προγράμματα που αφορούν στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, ο κατάλογος όλων των ενταγμένων έργων ,  η παρουσίαση ενδεικτικών έργων του ΕΣΠΑ με στοιχεία και φωτογραφίες  και η σύνδεση με όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Η διαδικτυακή πύλη της περιόδου 2007-2013 παραμένει ενεργή με άμεση πρόσβαση μέσω συνδέσμου από την αρχική σελίδα του www.espa.gr.