Την Τετάρτη 14 Μαίου έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση και του Προέδρου της Ένωσης κ. Γεωργίου Ρωμοσιού, του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη και του εκπροσώπου της Ένωσης στο Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ. Γεωργίου Λαζαρόπουλου.

Στη συνάντηση αυτή μεταξύ άλλων αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα :

1. Εγγυοδοσία ΤΣΜΕΔΕ

    Επισημάνθηκαν οι καταστροφικές συνέπειες από πιθανή κατάργηση της εγγυοδοσίας του Ταμείου και

    ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε το Προεδρείο της Ένωσης ότι δεν υπάρχει φόβος με την εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ.

2. Αυξημένες συνδρομές ΤΣΜΕΔΕ

    Προτάθηκε για μία ακόμη φορά να ορισθούν ασφαλιστικές κλάσεις.

3. Ζητήθηκε να μειωθεί η περικοπή του εφάπαξ βοηθήματος του ΤΠΕΔΕ από 83% σε 65% 

4. Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών μετά την 40ετία.

 

Τέλος ζητήθηκε από τον κ. Υπουργό η επανάληψη της συγκεκριμένης συνάντησης σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που ο κ. Υπουργός απεδέχθη.