Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ενημερώνει για την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την διακοπή εργασιών των φορολογουμένων με ημερομηνία διακοπής  την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους

Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ