Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015 η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων έτους 2014. 

Τροποποιητικές δηλώσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θα υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Οι ως άνω καταστάσεις για το έτος 2015 θα υποβληθούν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι  την 30η Νοεμβρίου 2016.