Το ΤΕΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία αυθαίρετης δόμησης στην περιοχή Μάτι Αττικής.