Δημοσιεύουμε το Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ για την εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων με αυτά του Πολυτεχνείου