Δημοσιεύουμε Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών πΓΔΜ