Το Γραφείο  Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, το Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών