Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια απέστειλε στην Ένωση Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών της πΓΔΜ προς ενημέρωση των μελών της