Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Νικόλαος Παντελής , με την υπ΄αριθμ. 3/2014 γνωμοδότησή του απαντά στο έγγραφο ερώτημα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος περί του εάν , μετά την ισχύ του Ν. 4223/2013, το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει την αρμοδιότητα σε περιπτώσεις διαπίστωσης μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής να προβαίνει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των υπαιτίων