Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Νικόλοος Παντελής, εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με τη διενέργεια κατ΄οίκον έρευνας από όργανα της φορολογικής διοίκησης,  με την οποία, εκτός των άλλων αποφαίνεται ότι “η διενέργεια κατ΄οίκον ερευνών από όργανα της φορολογικής διοίκησης, με απλή εντολή εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνονται και οποιονδήποτε σκοπό και αν εξυπηρετούν, κείνται εκτός του πλαισίου της συνταγματικής μας τάξης”