Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου διοργανώνει το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος το Μάρτιο 2018 στην Αθήνα.

Η Θεματολογία του Συνεδρίου είναι:

  1. Ανάλυση Κατασκευών
  2. Διαστασιολόγηση – Συμπεριφορά Κατασκευών
  3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός
  4. Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς Υλικών και Κατασκευών από Σκυρόδεμα
  5. Ενίσχυση – Επισκευή – Συντήρηση
  6. Προκατασκευή  – Σύμμεικτες Κατασκευές
  7. Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα – Κατασκευές από Τοιχοποιία
  8. Έρευνα και Καινοτομία :

–  στην Τεχνολογία Σκυροδέματος  και Τσιμέντου

–  στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος

–  στα Ειδικά Σκυροδέματα

–  στα Σύνθετα Υλικά

  1. Παρουσίαση Σημαντικών Έργων  

 

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.