Στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ που έγινε στις 09 Ιουνίου 2016 ο Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος που είχε προσκληθεί και παρευρέθη για να ενημερώσει τα μέλη για ασφαλιστικά θέματα, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι για τα έτη 2015 – 2016 διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για όσους ασφαλισμένους του Ταμείου είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4331/2015 για κατάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.

Η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 19.500 νέους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ που εντάχθηκαν σε ρύθμιση. 

Επίσης ανακοινώθηκε ότι επίκειται η έκδοση ειδικού οδηγού ασφαλισμένου από το ΤΣΜΕΔΕ με όλα τα προβλεπόμενα νέα μέτρα, τα οποία θα μπορούν να επωφεληθούν οι ασφαλισμένοι, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα και οδηγίες.

Επιπλέον η Ένωση δήλωσε στον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ τη διαθεσιμότητά της να βοηθήσει στην Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί για την επεξεργασία του καταστατικού και οργανογράμματος της νέας μορφής του Ταμείου (ΤΜΕΔΕ).