Στις 29 Νοεμβρίου 2019 στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της FIEC με βασικό θέμα :

The «EU Green Deal»: Opportunities and challenges for the construction industry” .

Μετά το καλωσόρισμα και την έναρξη των εργασιών από τον Πρόεδρο της FIEC κ. Kjetil Tonning, συνέχισε ο κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου κ. Brice Lalonde, Πρόεδρος της Association Equillibre des Energies και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με βασικούς ομιλητές από τον κατασκευαστικό κλάδο, η οποία δομήθηκε γύρω από τους άξονες της Κυκλικής Οικονομίας, των Κατασκευών σε ΕTS (Emission Trading System) και της αειφορίας των έργων υποδομής.

Στην Γενική Συνέλευση της FIEC την ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Ένωσης & Αντιπρόεδρος της FIEC κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.