Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020 σε αίθουσα στα «Λιθαρίτσια» η Ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου της ΠΕΔΜΕΔΕ,

Η Συνέλευση ξεκίνησε με τον απολογισμό πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου  κατά το έτος 2019 από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Ντάτση, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος προς τους τοπικούς φορείς και οι ενέργειες υπέρ των μελών του Τμήματος. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός του Περιφερειακού Τμήματος για το έτος 2019 και ο προϋπολογισμός για το 2020 από τον Γραμματέα-Ταμία του Περιφερειακού Τμήματος κ. Ντζόιδο. Η έγκριση αυτών έγινε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη  ο οποίος έκανε μια παρουσίαση των ενεργειών και στόχων της ΠΕΔΜΕΔΕ. Έπειτα ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ.Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος απάντησε σε ερωτήματα που είχαν υποβληθεί από τα μέλη του τμήματος, ενώ ο Πρόεδρος της Αντιπροσπωπείας και εκπρόσωπος των Ε.Ο. στο ΤΜΕΔΕ κ. Ξενοφών Καρκαντζός απάντησε σε ερωτήσεις των μελών για θέματα ΤΜΕΔΕ.

Μετά το πέρας της Συνέλευσης ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος και παρατέθηκε δείπνο στο οποίο τα μέλη του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές και απόψεις για το μέλλον του κλάδου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μ.Δακτυλίδης, ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ευθ. Αναγνωστόπουλος, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και εκπρόσωπος των Ε.Ο. στο ΤΜΕΔΕ κ. Καρκαντζός καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Ηπείρου κ. Λυκοτραφίτης.