Οι απαιτήσεις που προβάλλει το ΠΔ 71/2019 για τα Μητρώα που αφορούν στην εγγραφή και παραμονή σε αυτό των μικρών και μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι υπερβολικές και δυσβάστακτες. Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Υποδομών να προβεί στη γενική αναστολή της ισχύος του ως άνω Διατάγματος για να υπάρχει χρόνος για τροποποιητικές κινήσεις προς όφελος των επιχειρήσεων αυτών