Την Τετάρτη 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλες από τον Πρόεδρο της FIEC κ. Kjetil Tonning, παρουσία και μελών του Δ.Σ. και συγκεκριμένα του κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ και Αντιπροέδρου της FIEC και στελεχών της Ομοσπονδίας, όπου παρουσιάστηκαν στοιχεία για την κατασκευαστική βιομηχανία και την κατασκευαστική δραστηριότητα γενικότερα.

Η FIEC αναφέρει αύξηση της δραστηριότητας της συνολικής βιομηχανίας κατασκευών της ΕΕ εκτός της Ελληνικής κατά 3,5% το 2017 και προβλέπει αύξηση 2,9% το 2018. “Μετά από σχεδόν μια χαμένη δεκαετία, η δραστηριότητα βελτιώνεται και βελτιώνεται στον κλάδο των κατασκευών”, δήλωσε ο Πρόεδρος της FIEC Kjetil Tonning, καθώς παρουσίασε τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της FIEC σε συνέντευξη Τύπου στις 20 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. “Το 2017, παρατηρήθηκε αύξηση της δραστηριότητας σε όλους τους τομείς, ακόμη και στα έργα πολιτικού μηχανικού που είναι περισσότερο εξαρτημένα από τις δημόσιες επενδύσεις”, πρόσθεσε ο Tonning. “Και το 2018 θα δείξει επίσης μια συνολική αύξηση της δραστηριότητας, αν και λίγο λιγότερο ισχυρή”. “Συνολικά, η συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα της ΕΕ ανήλθε σε 1,364 δις Ευρώ το 2017, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το 2016”, δήλωσε ο κ. Tonning. “Αυτό είναι θετικό, αλλά δεν έχουμε φθάσει ακόμα στα επίπεδα πριν την κρίση, εκτός από την οικοδομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της FIEC, οι εξελίξεις στην ΕΕ δείχνουν συνολικά τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

– Εκτός από το συνολικό ποσοστό για την ΕΕ στο σύνολό της, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών παραμένουν μερικές φορές σημαντικές. Σε γενικές γραμμές, οι χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης εξακολουθούν να εργάζονται καλύτερα από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ένα θετικό σημάδι, ωστόσο, είναι ότι ακόμη και εκείνες οι χώρες που είχαν πληγεί περισσότερο από την κρίση αρχίζουν να βλέπουν φως στο τέλος της σήραγγας.
– Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις το 2017 ήταν σαφώς ο νέος τομέας οικιακής κατασκευαστικής δραστηριότητας (+ 8,6%) και ο ιδιωτικός μη οικιστικός τομέας (+ 2,8%), επηρεασμένος από τη συνολική οικονομική ανάκαμψη.
– Επίσης, τα πολύ καλά νέα είναι ότι άρχισε μια ανάκαμψη στα έργα πολιτικού μηχανικού (+ 2,8%), η οποία εξαρτάται περισσότερο από τις δημόσιες επενδύσεις. Παρόλο που σίγουρα δεν είναι ο μόνος οδηγός, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η επενδυτική πολιτική που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Juncker αρχίζει να δείχνει αποτελέσματα.
– Αντίθετα, η ανάκαμψη του δημόσιου μη οικιστικού τομέα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (+ 0,4%). Πράγματι, παρά τη συνολική μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα απαραίτητα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα οποία συχνά οδήγησαν σε σημαντικές περικοπές των δημόσιων επενδύσεων. Αυτό εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο στον τομέα, ιδίως όταν πρόκειται για την οικοδόμηση και τη συντήρηση δημόσιων υποδομών.
– Η δραστηριότητα ανακαίνισης και συντήρησης διατηρούσε σχετικά σταθερή εξέλιξη πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, γεγονός που είχε σημαντικές επιπτώσεις για ολόκληρο τον κατασκευαστικό τομέα. Η τάση αυτή αναμένεται να επιβραδυνθεί στο εγγύς μέλλον (+ 1,1% το 2017, + 0,8% το 2018), καθώς η κατασκευή νέων κτηρίων αναλαμβάνει και πάλι το προβάδισμα.
– Το επίπεδο απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο αυξήθηκε το 2017 (+ 2,1%), αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι για ολόκληρη την περίοδο 2008-2014, ο τομέας έχασε πάνω από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, σε πολλές χώρες, η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού θεωρείται ήδη ως εμπόδιο για τη μελλοντική ανάπτυξη του τομέα.
– Συνολικά, η κατασκευαστικός τομέας παρέχει θέσεις εργασίας για 14,5 εκατομμύρια άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 6,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρώπη. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 43,6 εκατ. Θέσεις εργασίας, όταν συμπεριλαμβάνεται η έμμεση απασχόληση που παράγεται σε συναφείς τομείς («πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα»: 1 θέση εργασίας = 2 περισσότερες θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς, δηλαδή 3 συνολικά).
– Συνολικά, η κατασκευαστική βιομηχανία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Ευρώπης. Αποτελεί το 8,9% του ΑΕΠ της ΕΕ και περιλαμβάνει 3,1 εκατομμύρια επιχειρήσεις – οι περισσότερες από τις οποίες είναι ΜΜΕ.
“Υποστηρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις” υπενθύμισε ο κ. Tonning, ” , χαιρετίζουμε λοιπόν τα θετικά αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη όσον αφορά στην ενίσχυση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων και υποστηρίζουμε πάρα πολύ τη συνέχιση αυτής της επενδυτικής πολιτικής κατά την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού της ΕΕ (2021-2027)! “

 

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο κείμενο εδώ.