Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ. 1282/2013 γνωστοποιεί τα σοβαρά μέτρα που επιβάλλονται απο 1-1-2014 όταν η φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, κατόπιν ελέγχου, παραβάσεις φοροδιαφυγής